Konyhaweb

Adatvédelmi irányelvek


A konyhaweb tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

A konyhaweb a személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös figyelmet fordít az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről), valamint az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) fokozott betartására.

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett a konyhaweb a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, vagyis hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra.

A konyhaweb által gyűjtött adatok

A konyhaweb automatikusan gyűjt információkat egyes oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.

A szolgáltatások egyes részeinek eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció során a konyhaweb az alábbi személyes adatokat kéri megadni: név, lakóhely, telefonszám, e-mail cím, nem, születési dátum, foglalkozás, végzettség.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás

A konyhaweb a személyes adatokat akkor tárolja, ha az érintett személy ahhoz hozzájárul. A konyhaweb a hozzájárulást megadottnak tekinti, ha a látogató a weboldalon található bármelyik kérdőívet kitölti, és az "Űrlap elküldése", vagy a "Megrendelés" gombra kattint.

A kérdőíven link mutat jelen Adatvédelmi irányelvekre abból a célból, hogy a látogató annak teljes ismeretében döntsön a hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Az adatgyűjtéssel a konyhaweb elsődleges célja, hogy személyre szabott Szolgáltatásokat nyújtson felhasználói számára, továbbá megteremtse az interaktív kommunikáció lehetőségét.

A személyes adatok megadása révén a konyhaweb képessé válik arra, hogy az adott felhasználó érdeklődésére számot tartó tartalmat szolgáltasson, illetve hirdetéseket közvetítsen részére. A konyhaweb csak fenti célok megvalósulásához elengedhetetlen adatokat gyűjti, és azokat csak a szükséges mértékben és ideig tárolja.

Az adatok továbbítása

A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag a konyhaweb kezeli, és azokat az érintett előzetes hozzájárulása nélkül senkinek nem továbbítja és nem hozza nyilvánosságra. A szolgáltatások egyes részeinek igénybevétele esetén (pl. a "gyártók, forgalmazók" rovatban található termékekről információ igénylése, online vásárlás) a konyhaweb a személyes adatokat szerződéses partnereinek is továbbíthatja.

Ebben az esetben azonban a konyhaweb előzetesen figyelmezteti a felhasználót az adattovábbításról. Amennyiben a felhasználó az adattovábbításhoz nem kíván hozzájárulni, dönthet úgy, hogy az adott szolgáltatást nem veszi igénybe.

Az automatikusan gyűjtött, összevontan kezelt, kollektív információkat a konyhaweb megoszthatja az oldalain hidetőkkel és üzleti partnereivel.

Adatbiztonság

A konyhaweb mindent megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében. Ennek keretében gondoskodik a technikai feltételek megteremtéséről és az eljárási szabályok kialakításáról, amelyek az adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés vagy megsemmisülés elleni védelméhez feltétlenül szükségesek.

A konyhaweb mindent megtesz a személyes adatok védelmében, a technika jelen állása mellett mégsem szavatolhatja az interneten keresztül történő adatátvitel, a részére küldött, vagy oldalairól lehívott adatok teljes biztonságát. Amennyiben a felhasználó önkéntesen személyes adatokat küld az interneten keresztül, tudnia kell, hogy az adatokat arra illetéktelen személyek is kifürkészhetik, amelyért a konyhaweb felelősséget nem vállal!cikk küldése emailben

copyright © 2000-2007 konyhaweb, netADmin Kft. - impresszum